Προσχέδιο κατασκευής μοντέρνας βίλας στον Κομμό (Πιτσίδια)